LOT NR 10 info
Dodane przez stetelmajer dnia Lipiec 15 2020 21:16:56

Zarząd Oddziału PZHGP Wołczyn

informuje:

10 Lot konkursowy odbędzie się z miejscowości

ROSTOCK 4

w niedzielę 19.07.2020

koszowanie gołębi w sobotę 18.07.2020

zgodnie z poniższym planem odjazdu kabiny

S. Zawiść - 10.00

S. Borkowice - 10.45

S. Bogacica - 11.15

S. Byczyna + S. Laski - 12.00

S. Brzezinki 12.30

S. Wołczyn - 13.30

Typowanie na lot zgodnie z podanymi niżej wytycznymi:

5 goł. - oznaczenie "5" - koszowane jako 1 do 5

5 goł. - oznaczenie "S" - koszowane jako 6 do 10

5 goł. - oznaczenie "M" - koszowane dowolnie

Hodowcy, którzy nie biorą udziału w GMP oraz IM

mogą typować 10 goł - oznaczenie "4" i 5 goł. - oznaczenie "M"

Przypominamy, że obowiązuje zakaz typowania ręcznego - dopisane długopisem typowania nie będą uwzględniane.

Wszyscy hodowcy mają bezwzględny obowiązek

podporządkowania się reżimom

sanitarnym obowiązującym w związku z ponującą

pandemią koronawirusa pod rygorem zlikwidowania

punktu wkładań.

Wszyscy hodowcy, którzy chcą biorą udział w locie muszą obowiązkowo korzystać z własnych maseczek ochronnych, dezynfekcji na punkcie wkładań oraz zachować odległość wynoszącą 2 metry od drugiej osoby.

Ponadto na terenie punktu wkładań nie może przebywać jednocześnie więcej niż 6 osób. Przyjmowanie gołębi obowiązkowo musi odbywać się w otwartym terenie.

Za przestrzeganie wszystkich rygorów związanych ze stanem epidemicznym na punkcie wkładań odpowiedzialny jest Zarząd Sekcji i Przewodniczący Komisji Wkładaniowej.

DOBRY LOT